Strona główna » Autorzy Programu

Autorzy Programu

Aleksander Mańka

amdr n. humanistycznych, wykładowca akademicki, pedagog specjalny, psychoterapeuta, trener grupowy, praktyk z zakresu pracy pedagogicznej, terapeutycznej i pracy socjalnej, wieloletni wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie interwencji kryzysowej i wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie. Trener i superwizor zespołów interdyscyplinarnych. Główny superwizor i metodyk w programie „Kraina Świetlików”  – autor głównej przypowieści/matrycy programu.

Adrian Drdzeń

adterapeuta, pedagog specjalny, pracownik Centrum Profilaktyk i Psychoterapii Więzi oraz współpracownik organizacji zajmujących się wsparciem osób doświadczających przemocy w rodzinie. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych; specjalizacja trenerska w zakresie metod pracy korekcyjnej i wspomagającej ze sprawcą przemocy ISPiPS; absolwent licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.